Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον… meditation

Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃζωὴν αἰώνιον.  John 3:16 in Koine Greek. What if there was someone you have grown to love that spoke in a language foreign to your own, what would you do? Language is one of those most fundamental communication symbols. We take it for granted but it is an amazing thing that we can take sounds likeContinue reading “Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον… meditation”

There and back again…

On December 17th of this year a childhood dream of mine is going to be realized. I have waited years upon years for this day and its almost here. What is this important day? You don’t know? It is the day that the final installment of the Hobbit movie franchise opens in theaters! When IContinue reading “There and back again…”