Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον… meditation

Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃζωὴν αἰώνιον.  John 3:16 in Koine Greek. What if there was someone you have grown to love that spoke in a language foreign to your own, what would you do? Language is one of those most fundamental communication symbols. We take it for granted but it is an amazing thing that we can take sounds likeContinue reading “Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον… meditation”

“Half a Million Bucks!”

What would you do with $675,000 dollars, a half a million bucks cash, tax-free? It is interesting that our modern day word talent, that we use to refer to personal gifts and abilities, comes directly from this Parable of the Talents in Matthew 25:14-30. But when Jesus was speaking about talents he was talking aboutContinue reading ““Half a Million Bucks!””

Parable of the Ten Virgins, Explained…. mostly

The Great Wisdom literature of the Bible talks about the way of wisdom and discernment and the way of foolishness as being like two separate paths that a person can follow or like two different people whose ways of living are proved as wise or foolish when a trial or crisis occurs. To live aContinue reading “Parable of the Ten Virgins, Explained…. mostly”