Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον… meditation

Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ’ ἔχῃζωὴν αἰώνιον.  John 3:16 in Koine Greek. What if there was someone you have grown to love that spoke in a language foreign to your own, what would you do? Language is one of those most fundamental communication symbols. We take it for granted but it is an amazing thing that we can take sounds likeContinue reading “Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον… meditation”

“Glimpse of Heaven” Meditation

Meditation for Transfiguration Sunday from Matthew 17:1-9 And after six days Jesus took with him Peter and James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, there appearedContinue reading ““Glimpse of Heaven” Meditation”